Avís sobre la política de protecció de dades de caràcter personal.

Mitjançant aquest avís, El Camping Bords de Graus (des d'ara, el "Camping") informa als usuaris de la seva pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (des d'ara, "les Dades Personals") perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar al Camping els Dades Personals requerits en el formulari de reserva i en el de sol·licitud d'informació. El Camping es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per a adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques pròpies de la seva activitat.

Les Dades Personals seran tractats i incorporats als seus fitxers informatitzats dels quals el Camping és el titular i responsable, els quals estan degudament inscrits en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades. La recollida i tractament de Dades Personals, portats a terme en el departament d'Administració del Camping, té com finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, si escau, amb el Camping, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis del Camping, la seva adequació a les preferències i gustos dels clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que el Camping ofereix actualment i en el futur.

El Camping no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats, excepte en el cas que expressament ha determinat la llei en matèria de seguretat ciutadana. El Camping ha adoptat un protocol de seguretat per a les dades de caràcter personal amb la implementació dels nivells legals de seguretat adequats per a la protecció de les Dades Personals.

Els usuaris podran exercir el seu dret d'accés en relació a les dades que estiguin en els nostres sistemes informàtics, dades que podrà cancel·lar, rectificar i oposar-se. Dret que podrà exercir contactant amb el Camping a través del correu electrònic.

DOCUMENTACIÓ LEGAL

Full-1

Full-2

Full-3